24 Ion 2014

Mae heddlu Llandrindod yn ymchwilio i ddifrod troseddol a achoswyd i fan Vauxhall coch a oedd wedi’i barcio yn Noyadd Close, Llandrindod, Powys.
Digwyddodd y drosedd rhywbryd rhwng 6.30 o’r gloch nos Fercher 15 a 9 o’r gloch fore ddydd Iau 16 Ionawr.
Mae rhywun wedi chwistrellu’r hyn sy’n ymddangos fel paent preimio llwyd dros y cerbyd. Mae’r heddlu yn apelio am dystion ac yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101, gan ddyfynnu’r rhif trosedd DRL/0661/16/01/2014/01/C.