24 Chw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth mewn annedd ar Weston Road, White Grit, ger Minsterley.
Dygwyd peiriant torri gwrych betrol Husqvarna mondo max a llif gadwyn petrol McCulloch pro mac lliw melyn o garej yn yr eiddo.
Credir i’r lladradau ddigwydd rhywbryd rhwng 6 o’r gloch nos Sul 16 a 8.30 o’r gloch fore ddydd Llun 17 Chwefror.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Huw Morgan yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101.