17 Chw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth mewn garej yng nghefn eiddo yn Llanfallteg, Hendy-gwyn.
Digwyddodd y fyrgleriaeth rhywbryd rhwng 6 o’r gloch nos Wener 14 a 3.30 brynhawn ddydd Sadwrn 15 Chwefror.
Dygwyd beic pedal Trek Madone glas a llwyd, gwibgart Solo du a chart troli yn ystod y fyrgleriaeth.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â swyddogion yng Ngorsaf Heddlu Sanclêr ar 101.