24 Ion 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad gast corhelgi dwy a hanner oed a chorgi 14 mis oed. Digwyddodd hyn dros nos ar ddydd Gwener 17 Ionawr o Gre Cammarch yn Nyffryn y Swistir. Roedd gan y ddau ohonynt goleri â thagiau a oedd yn cynnwys manylion y perchennog, ond does neb wedi cysylltu hyd yn hyn.
Os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai helpu, galwch yr heddlu ar 101.