24 Ion 2014

Defnyddiwyd seiffon i ddwyn gwerth £50 o olew o fws mini a oedd yn eiddo i’r Sgowtiaid yn Llangennech.
Digwyddodd y lladrad pan oedd y bws wedi’i barcio y tu allan i neuadd y sgowtiaid oddi ar Nantygro, Llangennech. 
Digwyddodd hyn dros nos rhwng dydd Sadwrn 21 a dydd Sul 22 Rhagfyr 2013.