24 Chw 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad pwmp dŵr petrol 2” Honda o ardal Rhydcymerau. Dygwyd y pwmp o sied rhywbryd rhwng canol Ionawr a heddiw. 
Disgrifir y pwmp fel tanc petrol coch â ffrâm ddu. Mae’r gair ‘Honda’ wedi’i ysgrifennu ar y tanc.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Jonathan Rogers yng Ngorsaf Heddlu Llanymddyfri ar 101.