26 Tach 2013

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal yn dilyn lladrad arteffactau hanesyddol a roddwyd i Blas Llanelly. Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng 30 Hydref a 15 Tachwedd.
Rhoddwyd yr eitemau i’r elusen gan y teulu Margrave. Maent yn unigryw ac yn hawdd eu hadnabod. 
Maent yn cynnwys bocs matsis arian, blwch llwch arian, pensil arian ac amryw o addurniadau arian.
“Nid oes gan yr eitemau hyn fawr o werth ariannol, ond yn hanesyddol, maent yn werthfawr dros ben, yn arbennig oherwydd eu cysylltiad â Phlas Llanelly,” meddai’r Ditectif Arolygydd Richard Hopkin. “Byddwn yn apelio ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth am yr eitemau hyn sydd wedi’u dwyn i gysylltu â’r heddlu.”
Gellir cysylltu â swyddogion yng ngorsaf heddlu Llanelli ar 101.