18 Tach 2013

Mae heddlu’r Drenewydd yn ymchwilio i ladrad ysgol doi adeiladwyr lliw arian. Credir iddi gael ei dwyn o ardd gefn eiddo ar Lôn Gwern ar ystâd dai Trehafren yn y Drenewydd.
Credir i’r lladrad ddigwydd rhwng 27 Hydref a 10 Tachwedd 2013.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Normal Wheeldon yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101.