24 Chw 2014

Mae heddlu’r Drenewydd yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd ‘taro a ffoi’ ar Heol Llanidloes wrth y gyffordd â’r Faenor yn y Drenewydd.
Am oddeutu 8.45 o’r gloch nos Lun 17 Chwefror 2014, roedd beic modur Yamaha 125 lliw du ar fin troi i’r chwith i’r Faenor ger yr eglwys, pan glipiodd car bychan lliw coch neu frowngoch deiar cefn y beic modur.
Collodd y beiciwr reolaeth a syrthiodd y beic ar y ffordd gerbydau gan achosi difrod sylweddol i’r cerbyd ac anafiadau i’r beiciwr. 
Gofynnir i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad hwn, neu sydd yn gwybod unrhyw beth amdano, i gysylltu â PC Louise Cook yn Uned Plismona’r Ffyrdd y Drenewydd yng Ngorsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101.