04 Chw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion a gwybodaeth yn dilyn ymosodiad ar fachgen 15 oed wrth iddo gerdded adref gyda ffrindiau.
Digwyddodd yr ymosodiad am oddeutu 11.49 o’r gloch nos Wener 24 Ionawr 2014. Camodd dyn allan o gerbyd a gafaelodd yng ngwddf y bachgen cyn ei daflu i’r llawr.
Yna, gwthiwyd y bachgen yn erbyn ffenestr a tharodd yr ymosodwr ef yn ei wyneb. Dioddefodd fân anafiadau. Mae’r Heddlu’n gwybod pwy yw’r ymosodwr, ac yn apelio ar i unrhyw dystion a allai fod wedi gweld y digwyddiad i ddod ymlaen.