24 Chw 2014

Mae heddlu Llandrindod yn ymchwilio i drosedd o ymosodiad a ddigwyddodd ar Temple Drive, Llandrindod rhwng 9 a 9.15 o’r gloch nos Fercher 12 Chwefror 2014.
Dioddefodd y dioddefydd gwrywaidd fân anafiadau.
Disgrifir y troseddwr fel dyn a oedd yn gwisgo hwdi du, a throwsus loncio du neu lwyd. Mae’r heddlu’n apelio am dystion ac yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod trosedd DRL/0661/12/02/2014/01/C.