09 Rhag 2013

Mae heddlu’r Drenewydd yn chwilio am dystion neu wybodaeth mewn perthynas ag ymgais i dorri i mewn i glwb pêl droed y Drenewydd yn y Drenewydd, Powys. Digwyddodd yr ymgais i dorri i mewn yn ystod oriau mân y bore ddydd Gwener 15 Tachwedd 2013.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â PC Norman Wheeldon yng Ngorsaf Heddlu’r Drenewydd yn bersonol neu drwy alw 101.