17 Chw 2014

Mae heddlu’r Drenewydd yn apelio am dystion neu wybodaeth mewn perthynas ag ymgais i fwrglera o Achub Canolbarth Cymru ar Ystâd Ddiwydiannol Fastre, y Drenewydd dros benwythnos dydd Sadwrn 8 Chwefror 2014 i ddydd Llun 10 Chwefror 2014.
Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth siarad yn gyfrinachol â PC Beverly Brice yng Ngorsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101, neu Taclo’r Taclau ar 0800 555 111.