09 Rhag 2013

Mae Gorsaf Heddlu’r Drenewydd yn ymchwilio i ymgais i fwrglera yn ysgol gynradd Maesyrhandir yn y Drenewydd.

Aeth rhywun neu rywrai i mewn i sied yng nghefn yr ysgol rhywbryd rhwng 7 o’r gloch fore ddydd Iau 28 Tachwedd a 8.30 fore ddydd Gwener 29 Tachwedd.

Gofynnir i unrhyw un a allai fod wedi gweld hyn yn digwydd, neu sydd â gwybodaeth a allai fod o gymorth, i gysylltu â PC Karma Evans yn y Drenewydd ar 101, neu’r elusen annibynnol Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.