04 Chw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn gael ei arestio ar amheuaeth o geisio lladrata o grŵp o blant ysgol ar Lôn y Parc fore ddydd Mawrth 28 Ionawr.
Mae’r dyn lleol 31 oed wedi’i ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.
Ni wnaed unrhyw fygythiadau nac ymosodiadau yn ystod y digwyddiad. Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â swyddogion yn y Drenewydd ar 101.