30 Mai 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ymgais i ladrata a ddigwyddodd y tu allan i Kerry Foods Cyf, yn Station Approach, Arberth am oddeutu 4 o’r gloch fore ddydd Mercher 28 Mai. Roedd dyn yn dosbarthu nwyddau i’r safle pan aeth dau ddyn ato a mynnu’r allweddi i’w fan. Ceisiodd y dynion gipio’r allweddi wrtho, ond buont yn aflwyddiannus a rhedodd y ddau i ffwrdd i gyfeiriad yr orsaf drên. Roedd un o’r dynion yn gwisgo esgidiau neu esgidiau rhedeg coch. Ni ddioddefodd y dioddefydd unrhyw anafiadau difrifol. Gofynnir i unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu unrhyw beth amheus, i gysylltu â’r heddlu ar 101.