30 Hyd 2014

Mae Swyddogion Heddlu yng Ngheredigion a’u partneriaid yn gofyn i bobl Cymru fihafio adeg nos galan a noson tân gwyllt eleni fel rhan o Ymgyrch B.A.N.G.

Bydd yr heddlu’n gweithio gyda chydweithwyr yn y gwasanaeth tân a’r awdurdod lleol er mwyn cynnig cyngor ac arweiniad ynglŷn â’r hyn y dylid ei wneud, a’r hyn na ddylid ei wneud, mewn perthynas â’r digwyddiad hwn.

“Mae rhai posteri yn annog ymweliadau gan bobl sy’n gofyn ‘cast ynteu geiniog’ tra bod eraill yn dweud yn glir nad oes croeso iddynt,” meddai Pat Jalloal, Swyddogion Diogelwch Cymunedol Ceredigion. “Maent hefyd yn cynnwys cyngor ar sut i gadw’n ddiogel i unrhyw un sydd am wisgo i fyny a mynd o gwmpas tai pobl.

Mae Tîm Plismona Bro a Swyddogion Cyswllt Ysgolion Ceredigion yn ymweld ag ysgolion er mwyn siarad â phobl ifainc ynghylch sut all eu hymddygiad effeithio ar eraill a’u hatgoffa i gadw’u hunain yn ddiogel os ydynt yn mynd allan i ofyn ‘Cast ynteu Ceiniog?’

Mae Heddlu Aberystwyth yn cefnogi fforwm ieuenctid Penparcau sy’n cynnal parti gwisg ffansi Calan Gaeaf i bobl ifainc 11 i 17 oed ar 30 Hydref 2014.

Ychwanegodd PC Jalloal, “Mae rhai o’n preswylwyr yn poeni pan mae pobl yn curo ar y drws yn gofyn ‘cast ynteu geiniog’. Dydyn ni ddim am i fwynhad pobl fynd dros ben llestri ac achosi pobl i deimlo dan fygythiad yn eu cartrefi eu hunain.”

“Os digwydd hyn, yna rydym yn eu hannog i’n galw ni ar 999 os yw’n achos brys, neu ar 101 os yw’n achos difrys a gofyn am Dîm Plismona Bro Ceredigion.”