07 Awst 2014

Yfed a’r bore canlynol – dyna oedd neges y pedwar heddlu yng Nghymru cyn cychwyn Ymgyrch Atal Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru’r Haf Cymru Gyfan a lansiwyd gan Heddlu De Cymru.

Drwy gydol yr ymgyrch mis o hyd, cynhaliwyd 15,485 prawf anadl.

Cynhaliodd Heddlu De Cymru 2,248 prawf, rhwng 1 a 30 Mehefin, ac o’r rheiny, profodd 144 (6.4%) yn gadarnhaol.

Cynhaliodd Heddlu Gogledd Cymru 6,351 prawf, ac o’r rheiny, profodd 94 (1.5 %) yn gadarnhaol.

Yn ardal Heddlu Dyfed-Powys, cynhaliwyd 5,535 prawf, ac o’r rheiny, profodd 88 (1.6%) yn gadarnhaol.

Cynhaliodd Heddlu Gwent Police 1,351 prawf, ac o’r rheiny, profodd 32 (2.4%) yn gadarnhaol.

Dywedodd Jon Stratford, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru: " Mae’r pedwar heddlu yng Nghymru wedi bod yn cynyddu’r pwysau’r haf hwn i rwystro pobl rhag gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau – yn arbennig yn hwyr y nos yn ystod nosweithiau braf yr haf. Er bod cyfanswm o 358 arést am droseddau yfed a chyffuriau yn ystod yr ymgyrch hon yn frawychus, mae’n dangos ein hymroddiad cydweithiol i addysgu modurwyr a gorfodi’r gyfraith.”

“Mae’r canlyniadau hyn yn dangos fod angen i ni a’n partneriaid barhau i weithio gyda’n gilydd ar gyfer addysgu gyrwyr am beryglon yfed alcohol a/neu gymryd cyffuriau ac yna gyrru. Bydd Heddlu De Cymru yn parhau i bwysleisio’r neges mai’r unig ddewis diogel yw gyrru NEU yfed, nid y ddau.” 

Dywedodd Susan Storch, Swyddog Diogelwch y Ffyrdd ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, “Mae’n rhaid i ni fel gyrwyr gymryd cyfrifoldeb tu ôl i’r olwyn a pheidio ag yfed a gyrru dan ddylanwad alcohol a/neu gyffuriau (gan gynnwys rhai meddyginiaethau presgripsiwn); bydd gwneud hynny’n lleihau’n amserau ymateb yn sylweddol er ein bod o bosibl yn teimlo’n effro.

“Byddwn ni’n parhau i weithio gyda’n partneriaid er mwyn pwysleisio’r neges atal yfed/cymryd cyffuriau a gyrru nad yw’n ddiogel yfed/cymryd cyffuriau cyn gyrru o gwbl; mae’r dewis yn syml – gyrru neu yfed, nid y ddau.”