29 Medi 2014

Dymuna swyddogion heddlu yn Llanelli atgoffa modurwyr i gadw’u cerbydau’n ddiogel yn dilyn ymgyrch gan Gwnstabliaid Gwirfoddol ddydd Gwener 26 Medi. 

Yn ystod y cynllun Dan Glo ac O’r Golwg, patroliodd Rhingyll Heddlu Gwirfoddol Nash a Rhingyll Heddlu Gwirfoddol Wain ardaloedd Maes y Coed, Coed Cae a Heol Sandy yn Llanelli gan wirio am gerbydau a oedd â ffenestri ar agor neu eitemau gwerthfawr mewn golwg.

Bu llawer o ladradau o gerbydau yn yr ardaloedd hyn yn ddiweddar, gyda'r rhan fwyaf o gerbydau a dargedwyd heb eu diogelu neu ag eitemau gwerthfawr mewn golwg.

Gwiriwyd dros 70 cerbyd, ac roedd 17 ohonynt heb eu diogelu neu ag eitemau megis ffonau symudol, offer, bagiau neu ddogfennau personol mewn golwg. Bydd llythyr yn cael ei anfon at berchnogion y cerbydau hyn yn eu cynghori ynghylch mesurau ataliol y gellir eu cymryd er mwyn osgoi dioddef lladrad.

Dywedodd Rhingyll Darren Moore, Plismona Bro:

“Mae’r cynllun hwn yn ymwneud ag atal ac addysgu.  Gall darganfod bod rhywun wedi torri i mewn i’ch car a dwyn eitemau fod yn dorcalonnus. Cofiwch gloi a diogelu eich cerbydau, a pheidiwch â gadael unrhyw eitemau gwerthfawr mewn golwg.”