05 Gor 2019

Mae ein hymdrech i leihau rêfs anghyfreithlon yn parhau’r penwythnos hwn, mewn ymateb i gudd-wybodaeth sy’n awgrymu bod digwyddiad wedi’i drefnu yn ein hardal.

Mae’r mathau hyn o grynoadau’n achosi cryn bryder i gymunedau, yn difethaf cefn gwlad, ac yn cyflwyno peryglon diogelwch difrifol.

Un o’r prif broblemau rydyn ni’n dod ar draws yw pobl yn gyrru er eu bod yn anffit i wneud hynny oherwydd alcohol, cyffuriau a blinder – sy’n cynyddu’r perygl o wrthdrawiad.

Dywedodd Jones, Arolygydd Gweithrediadau Arbenigol: “Y penwythnos hwn, byddwn ni’n cynnal mwy o batrolau nag arfer er mwyn atal digwyddiadau anghyfreithlon rhag cael eu cynnal yn ein hardal.

“Bydd mwy o swyddogion mewn ardaloedd gwledig ac ar y prif lwybrau i’n hardal, mewn ymateb uniongyrchol i’r darlun cudd-wybodaeth.

“Bydd pobl yn dweud mai gwastraff adnoddau ydyw, ond rydyn ni’n gweld y peryglon a gyflwynir gan y crynoadau hyn â’n llygaid ein hunain, a byddwn ni’n gweithredu’n gyflym yn erbyn unrhyw un yr amheuir ei fod yn gysylltiedig â digwyddiadau o’r fath er mwyn cadw ein cymunedau’n ddiogel.”

Rydyn ni hefyd yn gofyn i bobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig, gan gynnwys ffermwyr a pherchnogion tir, i adnabod yr arwyddion a chyflwyno gwybodaeth i’r heddlu drwy alw 101:

 

  • Nifer anghyffredin o gerbydau
  • Nifer fawr o faniau gwersylla
  • Tresmaswyr yn rhagchwilio safleoedd
  • Unigolion sy’n ymholi ynghylch tir