01 Awst 2014

Mae’r heddlu wedi lansio ymgyrch newydd ar gyfer helpu i leihau troseddau treisgar sy’n gysylltiedig ag alcohol yn Aberhonddu a’r ardaloedd cyfagos. Bydd Ymgyrch Lolipop yn cynnal ymrwymiad yr heddlu tuag at atal trosedd, yn arbennig trais sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Dywedodd yr Arolygydd Matt Scrase: “Does gennym ni ddim problem ddifrifol o ran trais sy’n gysylltiedig ag alcohol; fodd bynnag, yn ystod yr haf, wrth i ganol trefi brysuro, gall nifer y digwyddiadau gynyddu.

Mae’r pryderon hyn yn chwyddo adeg Gŵyl Jas Aberhonddu. Rydym eisiau i Aberhonddu barhau’n le diogel i breswylwyr ac ymwelwyr fwynhau.”

Bydd swyddogion heddlu yn Aberhonddu’n cychwyn gweithredu drwy gynnal ymgyrch yn Aberhonddu nos Sadwrn 2 Awst.

Yn ystod yr ymgyrch, byddant yn

• Cyhoeddi hysbysiadau adran 27 (cyfarwyddyd i unigolyn adael ardal benodedig am gyfnod penodol). Cyhoeddir y rhain drwy ddyfais data symudol Samsung newydd yr heddlu sydd ag argraffwyr symudol.
• Ymyrraeth gynnar â throseddau lefel isel er mwyn atal gwaethygu.
• Patrolau amlwg ar droed yn y dref gyda’r nos.
• Ymweld â thrwyddedigion er mwyn sicrhau y gweithredir y ddeddf drwyddedu’n gywir a chefnogi pan fo’n bosibl.
• Atgyfnerthu a monitro’r cynllun BOBB (Bihafio neu Cewch Eich Banio).
• ‘Tawelu Cwsmeriaid’ ar ddiwedd y noson drwy ddefnyddio cerddoriaeth dawelach ar ddiwedd y nos mewn lleoliadau hwyr y nos a rhoi lolipop i gwsmeriaid wrth iddynt adael. 


Noder: Mae gwybodaeth am Adran 27 ar gael ar: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/38/section/27