28 Ion 2014

Cynhaliodd swyddogion o’r Uned Plismona’r Ffyrdd yn Sir Gaerfyrddin ymgyrch ar gyfer gwirio cyflwr a chyfreithlondeb cerbydau nwyddau ysgafn ddydd Gwener 24 Ionawr.

Wedi’u lleoli yng ngwasanaethau Pont Abraham, stopiodd swyddogion cyfanswm o 85 cerbyd rhwng 8y.b. a hanner dydd. Dyma’r canlyniadau: 

Cyhoeddwyr gorchmynion gwahardd i 18 cerbyd yn syth, gan atal y rhai a oedd yn cael eu gyrru rhag cael eu gyrru ymhellach oherwydd difrifoldeb diffygion y cerbyd
Cyhoeddwyd 6 gorchymyn gwahardd wedi’u hoedi am fân ddiffygion
Cyhoeddwyd 13 cosb benodedig am droseddau adeiladwaith a defnydd
Atafaelwyd 1 cerbyd o dan Adran 165 o Ddeddf Traffig y Ffyrdd 1988 am fod heb yswiriant

“Roedd hon yn ymgyrch ragweithiol a oedd yn targedu cerbydau nwyddau ysgafn yn benodol,” meddai PC  Chris Phillips . “Roeddem yn edrych allan am y rhai sy’n peri perygl posibl i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd. Er bod y rhan fwyaf o yrwyr a stopiwyd yn gweithredu’n gyfreithlon, roedd rhai wedi penderfynu ei bod hi’n iawn iddynt anwybyddu’r gyfraith.

“Mae ymgyrchoedd fel hyn yn rhoi arwyddion clir i ddefnyddwyr y ffyrdd ein bod ni allan yno ac y byddwn yn ymdrin â’r rhai sy’n torri’r gyfraith.”