04 Chw 2014

Mae swyddogion wedi cyhoeddi lluniau llonydd TCC mewn ymdrech i ddod o hyd i’r un sy’n gyfrifol am ymosodiad a ddigwyddodd y tu allan i dafarn y Spread Eagle yng Nghaerfyrddin. Digwyddodd yr ymosodiad am 11 o’r gloch nos Sadwrn 23 Tachwedd. Hyd yn hyn, nid yw ymholiadau a gynhaliwyd gan swyddogion wedi llwyddo i’w harwain at yr un sy’n gyfrifol.
Gwelir y drwgdybiedig yn gwisgo crys T llwyd. Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Gorsaf Heddlu Caerfyrddin ar 101.