28 Meh 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ymosodiad difrifol a ddigwyddodd mewn eiddo ar Heol Morgan neithiwr. Galwyd yr heddlu i’r cyfeiriad am oddeutu 11.20 o’r gloch nos Lun 27 Mehefin. Aed â’r dioddefydd gwrywaidd 47 oed, sy’n dioddef anafiadau difrifol, i Ysbyty Glangwili, ac mae mewn cyflwr difrifol. 

Mae un dyn wedi’i arestio, ac mae yn nalfa’r heddlu ar hyn o bryd. Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw dystion, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth, i gysylltu â nhw drwy alw 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111. Bydd mwy o batrolau’n cael eu cynnal yn yr ardal heddiw er mwyn rhoi tawelwch meddwl.