27 Chw 2014

Mae Heddlu Llanelli’n apelio ar i aelodau o’r cyhoedd ddod ymlaen ag unrhyw wybodaeth mewn perthynas ag ymosodiad difrifol a ddigwyddodd yn ardal Morfa am oddeutu 11:05 o’r gloch nos Fercher 26 Chwefror. Digwyddodd y digwyddiad ger Heol Tregoning a phont droed dros y llinell rheilffordd yn arwain at Ben-y-Fan, a elwir yn lleol yn ‘y bont ddu’. Anafwyd dyn lleol o ganlyniad i’r digwyddiad hwn, ac mae’n derbyn triniaeth yn yr ysbyty ar hyn o bryd. Mae swyddogion yn cefnogi ei deulu. Mae bachgen lleol 17 oed wedi’i arestio ar amheuaeth o ymosodiad difrifol.

Dywedodd y Prif Arolygydd Dros Dro Ross Evans;
“Roedd swyddogion yn yr ardal adeg y drosedd ac yn medru ymdrin â’r digwyddiad hwn yn gyflym ac yn effeithiol. Canfuwyd ac arestiwyd yr unigolyn a ddrwgdybir o fewn munudau. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad hwn i ddod ymlaen a’n helpu â’n hymholiadau. Fel arfer, bydd swyddogion bro ar batrôl yn ardal Morfa dros y dyddiad nesaf er mwyn helpu a chefnogi’r gymuned.”

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth â’r digwyddiad hwn i gysylltu â CID Llanelli ar 101, neu siarad â’u Tîm Plismona Bro lleol wyneb yn wyneb. Mae Taclo’r Taclau’n cynnig gwasanaeth riportio anhysbys drwy alw 0800 555 111.