04 Awst 2016

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i adroddiad am ymosodiad rhywiol ar ddynes yng nghyffiniau Pwll Dafen, Llanelli, rhywbryd rhwng 4.45y.h. a 5.50y.h. ddydd Mawrth 2 Awst 2016. 

Disgrifir yr ymosodwr fel dyn croenwyn yn ei 30au o gorffolaeth dewgrwn. Roedd e’n moeli, roedd ganddo farf, ac roedd e’n gwisgo dillad tywyll.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas â’r digwyddiad hwn i gysylltu â CID Llanelli drwy alw 101.