10 Gor 2014

Mae swyddogion heddlu yn y Drenewydd yn ymchwilio i adroddiad o ymosodiad rhywiol ar fenyw a ddigwyddodd ddydd Gwener 20 Mehefin 2014 ym Mharc Dolerw yn y Drenewydd rhwng 4.30y.p. a 6.30y.h.

Dywed y dioddefydd iddi gael ei stopio wrth iddi adael y parc ychydig wedi’r digwyddiad gan aelod o’r cyhoedd a oedd yn poeni amdani. Mae’n disgrifio’r unigolyn hwn fel dyn oedrannus tua 70 oed a oedd yn gwisgo bŵts brown, jîns wedi rhwygo, cap fflat a chrys T. Mae’r heddlu eisiau adnabod yr unigolyn hwn fel tyst posibl ac yn ei annog i gysylltu â CID y Drenewydd.

Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a oedd ym Mharc Dolerw rhwng 4.30y.p. a 6.30y.h. ddydd Gwener 20 Mehefin 2014 i gysylltu â Ditectif Gwnstabl Dros Dro 167 Davies yng Ngorsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101 neu 01267222020.