17 Chw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion a gwybodaeth ar ôl i ddyn dioddef ymosodiad y tu allan i glwb nos Harley’s yn Aberhonddu.
Digwyddodd yr ymosodiad o gwmpas 1 o’r gloch y bore ar 26 Ionawr. Wrth i’r dioddefydd sefyll y tu allan i’r clwb nos, cyflawnodd dyn anhysbys ymosodiad diachos. O ganlyniad i’r ymosodiad hwn, dioddefodd y dioddefydd anafiadau i’w lygad chwith a’i drwyn.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r heddlu â’u hymholiadau i gysylltu â swyddogion yng Ngorsaf Heddlu Aberhonddu ar 101.