24 Ion 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion i ymosodiad a ddigwyddodd ger y gylchfan yn Llanfair-ym-Muallt yn ystod oriau mân y bore ddydd Gwener 27 Rhagfyr.
Mae dau ddyn anhysbys wedi ymosod ar y dioddefydd, gan achosi iddo syrthio i’r llawr. Pan oedd ar y llawr, fe’i ciciwyd. Mae’r dioddefydd wedi torri asgwrn ei foch a’i dwll llygad o ganlyniad i’r ymosodiad.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â Gorsaf Heddlu Llanfair-ym-Muallt ar 101.