08 Gor 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i honiad o ymosodiad difrifol a ddigwyddodd y tu allan i dafarn y Cann Office yn Llangadfan, y Trallwng, yn gynnar fore ddydd Sul 29 Mehefin.

Dioddefodd unigolyn ifanc 16 oed anaf difrifol i’w ben a oedd angen ei drin mewn ysbyty.

Mae unigolyn ifanc 15 oed o’r Drenewydd wedi’i arestio ar amheuaeth o ymosod ac wedi’i ryddhau ar fechnïaeth tra bod yr heddlu’n cynnal ymholiadau pellach.

Dywedodd PC Kev Jones:

“Roedd hwn yn ddigwyddiad difrifol a ddigwyddodd ar ôl digwyddiad cerddorol â nifer fawr o bobl ifainc yn bresennol. Byddwn yn apelio ar i unrhyw un a oedd yn bresennol y noson honno a allai fod wedi gweld y digwyddiad, neu sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, i gysylltu â mi.”

Gellir cysylltu â PC Jones yng Ngorsaf Heddlu Llanfyllin ar 101. Fel arall, gellir cyflwyno gwybodaeth yn ddienw i’r elusen Taclo’r Tacle ar 0800 111 555