24 Medi 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i honiad o ymosodiad a ddigwyddodd am oddeutu un o’r gloch fore ddydd Iau18 Medi yn y Goedlan, Llwynhendy, Llanelli.

Ymosodwyd ar yrrwr tacsi 68 oed gan dri theithiwr gwrywaidd. Aeth y gyrrwr tacsi i’r ysbyty er mwyn cael triniaeth ar gyfer yr anafiadau a dderbyniodd.

Ceir disgrifiadau o’r tri dyn isod:

Dyn 1-   gwyn, yn ei 20au canol, o gorffolaeth cadarn, cryf yr olwg, tua 5’6”, gyda gwallt cwta llwydfelyn. Roedd yn gwisgo crys T llewys byr a jîns glas wedi colli eu lliw. Siaradodd ag acen Wyddelig.

Dyn 2 - Gwyn gyda phrydliw heulfelyn. 20au canol - hwyr o ran oed, gyda gwallt tywyll cwta taclus. Roedd o gorffolaeth ganolig, ac roedd yn edrych yn gryf a ffit. Roedd tua 5’7” - 5’8” o ran taldra, gydag wyneb hir, main. Roedd yn gwisgo gwasgod dywyll, crys glas tywyll a jîns glas. Roedd yntau hefyd yn siarad ag acen Wyddelig. 

Dyn 3 – gwyn, yn ei 20au cynnar, o gorffolaeth main. Roedd tua 5’4” – 5’5” o ran taldra, ac roedd gan yntau hefyd brydliw heulfelyn. Roedd ganddo wyneb hir a main, ac roedd ganddo nodweddion tebyg i ddyn 2.

Gadawodd y tri dyn y lleoliad, gan droi i’r dde oddi ar y Goedlan, i lawr Erw Las tuag ffordd gyswllt Llanelli/Abertawe.

Dywedodd PC Evans

“Roedd y digwyddiad hwn yn ddigwyddiad cas ac yn ymosodiad llwfr a oedd yn drallodus iawn i’r dioddefydd. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i ddod ymlaen mor fuan â phosibl.”

Gofynnir i unrhyw un a welodd y digwyddiad, neu sydd â gwybodaeth a allai helpu’r ymchwiliad i gysylltu â Heddlu Llwynhendy Police ar 101 gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod trosedd  AZE/442/18/09/2014/01/C.