24 Ion 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion i ymosodiad a ddigwyddodd nos Sadwrn 28 Rhagfyr rhywbryd rhwng 10 ac 11 o’r gloch.
Roedd dyn yn cerdded heibio i Dafarn Pen y Baedd ar Heol Awst pan fwriodd dyn anhysbys ef ar ochr ei ben a dwyn ei het drilbi glas tywyll.
Gofynnir i unrhyw un a welodd, neu sydd â gwybodaeth, am yr ymosodiad i gysylltu â swyddogion yng Nghaerfyrddin ar 101.