19 Medi 2016

Mae’r heddlu’n annog pobl ag anawsterau o ran siarad sy’n ei gwneud hi’n anodd iddynt gyfathrebu i ymuno â Chynllun Pegasus Heddlu Dyfed-Powys.

Gwasanaeth ydyw a luniwyd i’w gwneud hi’n haws i bobl sy’n byw neu’n gweithio yn ardal Heddlu Dyfed-Powys i gyfathrebu â ni’n gyflym a hawdd ar y rhifau 101 a 999.

Mae ffurflenni cais ar gyfer y cynllun ar gael gan eich Tîm Plismona Bro lleol. Ewch atynt pan fyddwch yn eu gweld yn y gymuned, neu gwnewch gais drwy’r Ganolfan Gyfathrebu ar 101 neu drwy’r adran gyngor ar ein gwefan http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/advice/the-pegasus-scheme/.

Nid oes tâl ar gyfer cofrestru â’r cynllun. Unwaith y bydd unigolyn wedi cofrestru ac mae ei gyfrinair o ddewis wedi’i gymeradwyo, mae’n aelod o’r cynllun.

Dywedodd y Prif Arolygydd Dyfed Bolton: “Mae’r Cynllun Pegasus yn hawdd iawn. Y cyfan sydd angen i alwr wneud yw dweud y gair ‘Pegasus’ a rhoi ei gyfrinair er mwyn cael ei adnabod gan ein trinwyr galwadau. Yna, bydd ganddynt fynediad at wybodaeth yr unigolyn hwnnw ac yn gwybod y ffordd orau o gyfathrebu a nhw.”

Yn ogystal, rhoddir allweddell Pegasus i ddefnyddwyr gario. Os bydd swyddog/SCCH yn dod atynt ac maen nhw’n cael anhawster cyfathrebu ag ef/hi, gallant ddangos eu cerdyn a rhoi eu cyfrinair iddynt er mwyn caniatáu mynediad i’r swyddog i’w manylion. 

Am ragor o wybodaeth ynghylch y Cynllun Pegasus, holwch eich Tîm Plismona Bro lleol, galwch heibio i http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/advice/the-pegasus-scheme/, neu ffoniwch 101.