05 Ion 2018

Mae’r heddlu’n disgwyl y bydd nifer yn ymweld â Bannau Brycheiniog y penwythnos hwn, ac maen nhw’n cynnig cyngor i unrhyw un sy’n ystyried teithio i’r ardal.

Bydd swyddogion o’r uned plismona’r ffyrdd yn patrolio ardal Storey Arms, sy’n debygol o fod yn arbennig o brysur, er mwyn sicrhau y cynhelir rheolau parcio o gwmpas clirffordd yr A470.

Mae nifer o bobl yn mynd i ymweld â’r ardal gan fod ‘Fan Dance’ wedi’i drefnu ar gyfer Dydd Sadwrn a Dydd Sul.

Gofynnir i unrhyw un sy’n bwriadu ymweld â’r ardal i ystyried dod o hyd i fannau parcio amgen a ffyrdd amgen i Ben y Fan.  

Dywedodd y Rhingyll Owen Dillon, o’r Uned Plismona’r Ffyrdd:

“Rwy’n disgwyl cyfnod prysur iawn ar y ffyrdd lleol y penwythnos hwn, yn arbennig ardal Storey Arms. Yn ogystal â’r nifer fawr o ymwelwyr rwy’n disgwyl y bydd yn cerdded i fyny Pen y Fan, mae nifer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal, a phob un ohonynt yn dod â pharcio ychwanegol i’r ardal.

“Mae nifer o lefydd eraill i barcio’ch cerbyd os ydych chi’n ymweld â Bannau Brycheiniog, sydd dal â llwybrau da i Ben y Fan. Byddwn i’n annog unrhyw un sy’n bwriadu ymweld i ystyried parcio mewn lleoliadau megis Cwm Gwydi, Dyffryn Neuadd. Yn ogystal mae gwasanaeth bws ar gael rhwng Merthyr ac Aberhonddu sydd yn ymweld â Storey Arms.

“Byddwn ni’n parhau i batrolio ardal Storey Arms y penwythnos hwn, a byddwn ni’n cymryd camau gweithredu lle mae angen. Ein blaenoriaeth yw sicrhau nad oes rhwystrau ar yr A470 a bod pobl yn cymryd sylw o’r glirffordd ac yn osgoi parcio ar y ffordd.”

 “Rydyn ni’n gwerthfawrogi bod harddwch Bannau Brycheiniog yn denu miloedd o gerddwyr dros fisoedd yr haf, ac rydyn ni’n annog ymwelwyr i ddod a mwynhau’r rhanbarth.

Rydyn ni ond yn gofyn iddynt wneud hynny’n ddiogel, gan ystyried eu hanghenion eu hunain, cerddwyr eraill, a defnyddwyr y ffyrdd sydd hefyd eisiau dod a mwynhau’r hyn sydd gan ardal Dyfed-Powys i’w gynnig.”

DIWEDD

05.01.18