12 Rhag 2013

Dymuna Heddlu Dyfed-Powys hysbysu pobl sy’n byw ac yn ymweld ag Aberystwyth ynghylch ymyrraeth bosibl â ffyrdd am ychydig oriau yn ddiweddarach y mis hwn.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Claire Parmenter,

“Mae gorymdaith wedi’i threfnu ar gyfer dydd Sadwrn 14 Rhagfyr yn Aberystwyth, lle yr ydym yn hwyluso gwrthdystiad heddychlon. Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn ymgysylltu â’r trefnwyr, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru er mwyn hwyluso protest heddychlon, cytuno ar lwybr ar gyfer yr orymdaith, a lleihau unrhyw anawsterau i’r rhai sy’n byw ac yn gweithio yn Aberystwyth”

Bydd y daith yn cychwyn am 10.15y.b. ar Riw Penglais, yna bydd yn symud i Stryd y Dollborth, Stryd Thespis, Ffordd Alexandra a Choedlan y Parc, gan gyrraedd Boulevard Saint Brieuc erbyn 11.00y.b. Rydym yn disgwyl y bydd y ffyrdd yn gweithredu yn ôl y drefn arferol o hanner dydd.”