12 Tach 2014

Yn dilyn cynnydd mewn lladradau beiciau drud ledled Sir Gaerfyrddin, mae'r yn cynghori perchnogion beic i gryfhau eu gosodiadau diogelwch ar blatfformau rhannu teithiau sy’n seiliedig ar system leoli fyd-eang. Credir y gallai lladron fod yn targedu beiciau drwy wybodaeth sy’n cael ei rhannu’n anfwriadol dros y rhyngrwyd.

Dywed yr heddlu y gallai platfformau rhannu teithiau poblogaidd fod yn ffactor yn y cynnydd gan nad yw beicwyr sy’n cofnodi eu teithiau gan ddefnyddio apiau system lleoli fyd-eang yn sylweddoli bod y wybodaeth yn aml yn hygyrch i unrhyw un sydd ar-lein, felly gall lladron weld ble y mae teithiau rheolaidd yn cychwyn a gorffen, gan nodi cyfeiriad cartref perchennog.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Ciaran Ryan, o CID Llanelli CID: “Roedd rhai dioddefwyr yn defnyddio gwefannau ac apiau ffôn symudol er mwyn olrhain eu teithiau a gweld teithiau defnyddwyr eraill ar fap. Mae peth data system leoli fyd-eang yn cael ei rannu’n gyhoeddus ar y safleoedd hyn, ac mae e mor gywir, mae’n nodi’r union dŷ lle y mae eu teithiau wedi gorffen a chychwyn. Mae’r wybodaeth hon, ynghyd â’r cyfleuster i bostio disgrifiad a lluniau o’r beiciau a berchnogir, yn rhoi’r holl wybodaeth sydd angen arnynt i ddwyn y beic i ladron posibl. Rydyn ni’n annog y rhai sy’n defnyddio’r apiau hyn i sicrhau fod eu cyfeiriad cartref yn cael ei guddio, ac i ystyried peidio â chofnodi eu taith tan eu bod sawl stryd i ffwrdd o’u cyfeiriad cartref.”

Ychwanegodd y Ditectif Gwnstabl Ryan: “Yn ogystal, anogir unrhyw brynwyr beic posibl i wirio dilysrwydd gwerthwr, a gofyn am dderbynebau neu ddogfennau perthnasol os yn bosibl, er mwyn sicrhau fod beiciau’n ddilys.”

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â CID Llanelli ar 101, neu Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555 111.