15 Gor 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio ar i yrwyr tractor dynnu i mewn pan yn ddiogel gwneud hynny os oes ganddynt res o gerbydau y tu ôl iddynt yn dilyn cwynion gan fodurwyr dig am oedi a achosir gan gerbydau amaethyddol sy’n gwrthod ildio.

Dywedodd yr Arolygydd Mark Davies o’r Uned Plismona’r Ffyrdd, “Mae nifer o bobl wedi cysylltu â Heddlu Dyfed-Powys er mwyn cwyno am hyn yn ddiweddar, felly mae nawr yn amser da i atgoffa gyrwyr tractor a cherbydau eraill sy’n symud yn araf o’r angen i gydymffurfio â’r gyfraith mewn perthynas â gyrru heb ystyriaeth briodol i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd.

"Mae rhai gyrwyr tractor yn teithio’n araf ar hyd prif ffyrdd gan dynnu trelars hir, llwythog ac nid ydynt yn rhoi cyfle i yrwyr eraill fynd heibio iddynt. Mae hyn yn achosi rhes hir o geir y tu ôl i’r tractor. Mae gyrwyr yn teimlo’n rhwystredig, gyda rhai gyrwyr diamynedd yn cymryd risgiau eithafol wrth geisio goddiweddyd.

"Mae’r heddlu’n cynghori cerbydau sy’n symud yn araf i dynnu i mewn, lle y mae’n ddiogel gwneud hynny, a defnyddio cilfannau pan fydd chwe cherbyd neu fwy y tu ôl i chi.”

Dywed rheol 169 o Reolau’r Ffordd Fawr na ddylech ddal rhes hir o draffig i fyny, yn arbennig os ydych chi’n gyrru cerbyd mawr neu araf. Gwiriwch eich drychau’n rheolaidd, ac os oes angen, tynnwch i mewn lle y mae’n ddiogel gwneud hynny a gadewch i draffig fynd heibio.

Yn ogystal, anogir gyrwyr tractor i beidio â thynnu at un ochr lle y mae llinellau gwyn dwbl solet, ac a fyddai’n golygu y byddai ceir sy’n mynd heibio’n croesi’r llinellau hynny. Rhaid defnyddio synnwyr cyffredin.

Ychwanegodd yr Arolygydd Davies, "Gall rhai staff ar ffermydd sy’n gyrru tractorau a pheiriannau araf fod yn anymwybodol y gall methu â thynnu at un ochr pan fod gennych res hir o draffig y tu ôl i chi fod yn gyfystyr â throsedd o yrru anystyriol.

"Gallech dderbyn 3 i 9 o bwyntiau ar eich trwydded am y drosedd, a dirwy o hyd at £5,000. Byddem yn annog perchnogion fferm i sicrhau fod staff yn ymwybodol o’r gyfraith ac y dylent dynnu i un ochr lle bo angen a phan yn ddiogel gwneud hynny.”