26 Awst 2015

Am oddeutu 2.35 o’r gloch brynhawn ddydd Mawrth 25 Awst 2015, digwyddodd gwrthdrawiad traffig y ffyrdd ar y B4459 rhwng Pencader a Windy Corner, Sir Gaerfyrddin.

Bu Honda Civic a Citroen Picasso mewn gwrthdrawiad. Yn drist, dioddefodd unig ddeiliad yr Honda Civic, sef dyn 38 oed o Alltwalis, anafiadau angheuol o ganlyniad i’r gwrthdrawiad.

Cludwyd gyrrwr y Citroen Picasso mewn ambiwlans i Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin yn dilyn y gwrthdrawiad, ond ni chredir bod ei gyflwr yn ddifrifol.

Ni ddioddefodd y ddau ddeiliad arall yn y Citroen Picasso unrhyw anafiadau o ganlyniad i’r gwrthdrawiad.

Mae’r perthynas agosaf wedi’i hysbysu.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad i gysylltu â’r Uned Plismona’r Ffyrdd yng ngorsaf heddlu Caerfyrddin ar 101.