03 Ebr 2014

Mae’r heddlu dal yn ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol a ddigwyddodd ar yr A40 y tu allan i Abergwaun ar heol Scleddau fore ddydd Mawrth 1 Ebrill.

Mini Cooper glas a Volkswagen Golf llwyd oedd y cerbydau a oedd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad.

Gofynnir i unrhyw un a oedd yn teithio ar hyd y rhan hon o’r ffordd y bore hwnnw rhwng 7.30 a 8.10 o’r gloch, neu unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, i gysylltu ag Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Benfro.

Mae’r heddlu’n arbennig o awyddus i siarad â gyrrwr fan wen fechan, Vauxhall o bosibl, a deithiodd o gyfeiriad Trefdraeth, Sir Benfro, drwy Abergwaun ac a aeth heibio i leoliad y gwrthdrawiad bron yn syth ar ôl iddo ddigwydd. Gall y gyrrwr fod yn dyst posibl.

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â’r heddlu ar 101.