03 Meh 2014


Am oddeutu 11.25 o’r gloch fore ddydd Sadwrn 31 Mai 2014, digwyddodd gwrthdrawiad traffig y ffyrdd ar yr A470 rhwng Doldowlod a Rhaeadr.

Roedd beic modur a fan yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad.

O ganlyniad i’r gwrthdrawiad, dioddefodd gyrrwr y beic modur anafiadau difrifol ac fe’i cludwyd mewn hofrennydd i Ysbyty’r Heath yng Nghaerdydd.

Roedd yr heol ar gau am sawl awr tra bod ymholiadau’n cael eu cynnal a gosodwyd gwiriadau â chymorth staff Adran Priffyrdd Cyngor Sir Powys.

Gofynnir i unrhyw un a fu’n dyst i’r gwrthdrawiad gysylltu â PC Steve Cross neu’r Rhingyll Gareth Jones o Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Dyfed-Powys ar 101 gan ddyfynnu rhif digwyddiad 171 o’r 31ain o Fai.