08 Ion 2014

Digwyddodd gwrthdrawiad traffig y ffyrdd difrifol ar yr A40 ger Pontsenni nos Lun 6 Ionawr am oddeutu 5.40 o’r gloch.

Roedd dyn 23 oed o ardal Pontsenni’n gysylltiedig â’r gwrthdrawiad. Ar hyn o bryd, mae’r dyn mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty’r Heath, Caerdydd. 

Roedd y cerbyd a oedd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad, Honda Civic math R lliw du, yn teithio i gyfeiriad Pontsenni o Aberhonddu pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad. 

Gofynnir i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad hwn i gysylltu ag Uned Plismona’r Ffyrdd Canolbarth Cymru ar 101.