08 Ion 2014

Digwyddodd gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd ar yr A483, o’r Drenewydd i Aber-miwl am oddeutu 8.55 o’r gloch nos Lun 6 Ionawr 2014.

Roedd cerbyd Mitsubishi Shogun 4x4 lliw gwyrdd a oedd yn teithio i gyfeiriad y Trallwng yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad. Gwrthdarodd y cerbyd hwn â cherbyd VW Passat lliw arian. 

Dioddefodd gyrrwr y cerbyd Volkswagen anafiadau difrifol, ac aed ag ef i Ysbyty Brenhinol Amwythig. Mae’r dyn dal yno’n derbyn triniaeth ar gyfer ei anafiadau.

Difrodwyd trydydd cerbyd drwy falurion o ergyd y ddau gerbyd.

Gofynnir i dystion gysylltu â PC Louise Cook yn Uned Plismona’r Ffyrdd y Drenewydd ar 101 ag unrhyw wybodaeth a allai gynorthwyo ymholiadau i achos y gwrthdrawiad.