13 Tach 2013

Mae’r heddlu’n ymchwilio i wrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol ac yn apelio ar i dystion i;’r digwyddiad ddod ymlaen a helpu ag ymholiadau.
Digwyddodd y gwrthdrawiad am 9 o’r gloch fore ddydd Llun 11 Tachwedd ar y B4317 rhwng Pont-iets a Charwe. Roedd Mazda MX5 lliw coch a oedd yn teithio tuag at Bont-iets a Suzuki Alto lliw gwyn a oedd yn teithio i gyfeiriad Carwe’n gysylltiedig â’r digwyddiad.
Yn drist, nos Fawrth, bu farw gyrrwr y car Suzuki yn Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru. Mae Crwner EM wedi’i hysbysu.
“Os oedd unrhyw un yn teithio ar hyd y ffordd hon ar yr amser perthnasol nos Lun ac wedi gweld y gwrthdrawiad yn digwydd, apeliaf arnynt i gysylltu â ni,” meddai’r Rhingyll Ian Price. “Yn yr un modd, gofynnir i unrhyw un welodd y naill neu’r llall o’r cerbydau hyn o gwmpas yr amser perthnasol i gysylltu ag Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin ar 101.”