10 Ion 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion a gwybodaeth yn dilyn ymosodiad rhywiol mewn eiddo preswyl yn Ninbych-y-pysgod. 

Digwyddodd y drosedd rhywbryd rhwng 2 a 2.40 o’r gloch fore ddydd Llun 9 Ionawr.

Disgrifir y troseddwr fel dyn yn ei 20au, 5’8”, croen gwyn, croen wedi’i eillio. Roedd y troseddwr yn gwisgo siwmper rib dywyll, ac o bosibl trowsus tywyll.

Mae’r heddlu’n cynnal ymholiadau o dŷ i dŷ, ac yn chwilio’r ardal leol fel rhan o’r ymchwiliad.

Mae’r dioddefwraig yn cael ei chefnogi gan swyddogion arbenigol. Gofynnir i aelodau’r cyhoedd am eu cymorth i ddod o hyd i’r dyn hwn, ac fe’u hanogir i beidio â dychryn. Digwyddiad ar ei ben ei hun yw hwn, ac mae swyddogion yn dilyn llwybrau ymholi ar frys er mwyn dod o hyd i’r dyn hwn mor fuan â phosibl.

Mae Ystafell Ymchwiliad CID wedi’i sefydlu yn Noc Penfro. Gofynnir i unrhyw un a welodd rhywbeth amheus yn yr ardal honno tua’r amser hwnnw, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu’r ymchwiliad, i gysylltu â’r Ystafell Ymchwiliad yn Ninbych-y-pysgod ar 101 yn syth.