23 Gor 2014

Mae’r heddlu dal yn ymchwilio i ddigwyddiad motocross angheuol a ddigwyddodd ddydd Sul 20 Gorffennaf yn ardal Bwlchllan, Llanbedr Pont Steffan.

Er mwyn cynorthwyo â’u hymchwiliad, gofynnir i unrhyw un a oedd yn bresennol yn y digwyddiad ac a welodd y ddamwain, neu unrhyw un a oedd yn ffilmio’r ras â’u camerâu, i gysylltu â’r heddlu ar 101.