28 Ebr 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion yn dilyn byrgleriaeth rhywbryd dros nos ar 24/25 Ebrill yn natblygiad tai newydd Oaklands Housing ar Heol Caerfyrddin, Cross Hands.

Torrwyd i mewn i gynhwysydd diogel, a dygwyd nifer o eitemau oddi yno.

Mae’r eitemau a ddygwyd yn cynnwys cymysgwr sment petrol ‘Bell’ lliw oren, lefel laser 'Tapcon', llif betrol 'Stihl' lliw oren, lefel wirod 'Stabila' math hytrawst, radio cludadwy 'Makita' cadarn, a blwch offer du a oedd yn cynnwys 6 clamp ‘g’, morthwyl lwmp, set o gynion, bolster a chyllell ‘Stanley’.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ynglŷn â’r fyrgleriaeth hon i gysylltu â PC 1143 Gareth James yng Ngorsaf Heddlu Cross Hands ar 101.