07 Gor 2016

“Mae’r heddlu’n ymchwilio i honiadau ynghylch ymgais i ladrata ac ymosodiad yn Aberystwyth yn hwyr nos Fercher 6 Gorffennaf 2016.

Am oddeutu 11.30 o’r gloch y noson honno, roedd dyn 53 oed yn tynnu arian o beiriant twll-yn-y-wal ar Lôn Cambria pan aeth tri dyn i fyny ato gan fynnu ei fod yn rhoi arian iddynt, cyn ymosod ar y dyn. Yn ddiweddarach, aeth y dioddefydd i’r ysbyty am driniaeth, ac mae wedi’i ryddhau erbyn hyn. Ni ddygwyd arian nac eiddo.

Tua’r un adeg, aeth tri dyn i fyny at ddyn 29 oed ar Lôn Cambria. Ymosododd un o’r dynion ar y dioddefydd 29 oed. Dioddefodd y dyn anafiadau i’w wyneb, ac mae’n dal i fod yn yr ysbyty.

Roedd y tri dyn a ddrwgdybir yn gwisgo dillad llwyd.

Credir bod cysylltiad rhwng y ddau ddigwyddiad ac mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un a welodd y digwyddiadau, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu’r ymchwiliad, i gysylltu â CID Aberystwyth ar 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.”