23 Maw 2015

“Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd angheuol a ddigwyddodd ar ffordd yr A4519 o Gapel Dewi i Elli Angharad am oddeutu 2.30 o’r gloch brynhawn ddydd Iau 19 Mawrth 2015.  

Roedd dau gerbyd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad, sef Vauxhall Astra arian a Peugeot 208 glas.

Yn drist, bu farw gyrrwr y Peugeot glas yn yr ysbyty ddydd Sadwrn 21 Mawrth 2015. Mae’r deithwraig yn y cerbyd hwn dal yn yr ysbyty.

Mae gyrwraig y cerbyd Astra arian dal yn yr ysbyty hefyd.

Mae’r heddlu’n arbennig o awyddus i glywed wrth unrhyw un a allai fod wedi bod yn teithio ar y ffordd ar neu o gwmpas yr un pryd ac a welodd Vauxhall Astra arian neu Peugeot 208 glas ar y rhan hon o’r ffordd.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, i gysylltu â’r Uned Plismona’r Ffyrdd ar 101.”