09 Medi 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio ar ôl derbyn honiad am ddinoethiad anweddus. Digwyddodd y digwyddiad oddeutu 3.10 o’r gloch brynhawn ddydd Iau 28 Awst ar lwybr ar dir y Brifysgol. Credir fod y dyn sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad wedi rhedeg i gyfeiriad Teras yr Orsaf yn dilyn y digwyddiad.

“Mae gennym ddisgrifiad manwl o’r dyn, a hoffem siarad ag ef mewn perthynas â’r digwyddiad hwn,” meddai DC Llyr Williams. “Dyn gwyn tua 18 oed ydyw gyda gwallt coch. Roedd e’n gwisgo crys siec coch, du a gwyn.”

“Mae’r math hwn o ddigwyddiad yn anghyffredin iawn yn ardal Llanbedr Pont Steffan, ac os all unrhyw un ein helpu i adnabod y dyn hwn, galwch ni yng Ngorsaf Heddlu Llanbedr Pont Steffan ar 101.”