07 Ebr 2017

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cynnal ymchwiliad yn dilyn honiad o ladrad wrth ddynes a oedd yn cerdded ger Teras Tabor, Bryn, Llanelli.

Digwyddodd y drosedd, lle dygwyd swm bychan o arian, rhywbryd rhwng 9 a 9.30 o’r gloch nos Fercher 5 Ebrill 2017. Er na chafodd ei hanafu, yn ddealladwy, mae’r digwyddiad hwn wedi ei hysgwyd.

Disgrifir y drwgdybiedig fel dyn o gwmpas 6’ o gorffolaeth fain. Roedd e’n gwisgo het wlân ddu, trowsus loncian du a hwdi llwyd ar y pryd. Ar ôl y digwyddiad, credir bod y drwgdybiedig wedi rhedeg i ffwrdd i gyfeiriad Heol y Mynydd.

Mae’r heddlu wedi cynyddu patrolau yn ardal Bryn, ac maen nhw’n cynnal ymholiadau o dŷ i dŷ yn yr ardal leol.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad i gysylltu â Heddlu Llwynhendy ar 101.